Pravidla použití

Vážení uživatelé Besedníku,
abychom mohli využívat Besedník ke všeobecné spokojenosti a dělal nám radost, je potřeba
dodržovat dvě jednoduchá pravidla:

Apolitičnost
Portál je apolitická platforma. Proto se zdržte prezentace vlastních politických postojů či komentářů.
Výjimkou je dílo autora.

Zdvořilost
Při komunikaci je nutné dodržovat obecně uznávané zásady slušného chování.

Porušení těchto pravidel může znamenat zrušení a vymazání profilu uživatele, případně může mít
důsledky podle právního řádu ČR. O zrušení profilu rozhoduje Provozovatel Besedníku, tedy Národní
knihovna ČR.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme spoustu zajímavých a podnětných setkání

Váš tým Národní knihovny ČR