Uživatelská příručka

Besedník je systém, který umožňuje propojit autory literatury a zájemce, kteří by s nimi rádi uspořádali besedu. Jde o poměrně jednoduchý systém s intuitivním ovládáním a je rozdělen do tří sekcí – Úvod, Chceme besedu a Přihlášení autora.Úvod

Úvod obsahuje základní informace o Besedníku, o jeho účelu a historii. Pod úvodním textem je odkaz na pravidla použití Besedníku.Chceme besedu

Sekce Chceme besedu je určena pro školy a další instituce, které chtějí uspořádat besedu s některým ze zaregistrovaných autorů.

Sekce nabízí seznam registrovaných autorů bez kontaktních údajů. Seznam si tak může zobrazit i neregistrovaný uživatel.

Pokud chce zájemce oslovit konkrétního autora a dohodnout se s ním na uspořádání besedy, musí se zájemce nejprve registrovat. K tomu slouží tlačítko pro registraci, respektive vytvoření účtu.

Po kliknutí na tlačítko „přihlásit se“ se zobrazí jednoduchý přihlašovací formulář s poli „e-mail“ a „heslo“. Po jejich vyplnění se pořadatel besedy dostane do svého účtu tlačítkem „přihlásit“.

Pro případ zapomenutého hesla slouží tlačítko „zapomenuté heslo“. Uživatele přesměruje na formulář, do něhož vyplní svůj registrační e-mail a potvrdí, že není robot.

Pro nové uživatele, respektive pořadatele besed, je určeno tlačítko „registrace“. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře registrační formulář, do něhož je třeba vyplnit následující údaje:

 • Název poptávající instituce (Například Základní škola Mánesova)

 • Kontaktní osoba (Jméno člověka, který bude odpovídat za komunikaci s autorem)

 • E-mail (e-mail, který bude sloužit jednak ke komunikaci s autorem a jednak k registraci)

 • Heslo (Heslo pro přihlašování k účtu. Heslo se při registraci uvádí dvakrát pro ověření správnosti)

 • Telefon (telefonní spojení na osobu, která bude zajišťovat komunikaci s autorem)

 • Adresa (adresa pořádající instituce)

 • Lokalita – kraj (Upřesnění oblasti pro rychlou orientaci autora)

Dále je potřeba zaškrtnout souhlas s pravidly použití Besedníku (případně si pravidla zobrazit prostřednictvím odkazu vpravo.

Rovněž je potřeba potvrdit, že registrující se není robot.

Tlačítko „odeslat“ slouží k odeslání registračních údajů a vytvoření uživatelského účtu zájemce o besedu.

Po vytvoření uživatelského účtu se v záhlaví uživatelského účtu objeví název registrovaného subjektu a odkaz na „Přehled mých poptávek“, „Profil uživatele“ a „Odhlášení“.

„Přehled mých poptávek“ zobrazí seznam poptávek zájemce o besedu. Seznam lze dle potřeby upravovat.

„Profil uživatele“ umožňuje opravit, doplnit či smazat údaje vložené uživatelem. Změny je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

Svůj profil může uživatel kdykoli smazat. K tomu postačí se přihlásit k účtu a ve spodní části profilu zvolit příkaz „Odstranit účet“.

Tlačítko „Odhlášení slouží k odhlášení se z uživatelského účtu.Ve vyhledávacím oddíle může zájemce zvolit z několika filtrů.

 • Filtr „v lokalitě“ nabízí přehled krajů, kde chce zájemce besedu pořádat. Filtr tak vybere pouze autory, kteří jsou ochotni do zvoleného místa cestovat. Lze také zvolit možnost „libovolný“, čímž se rozumí území celé České republiky.

 • Filtr „pro cílovou skupinu“ nabízí čtyři skupiny účastníků besedy rozdělené podle věku. Lze rovněž použít volbu „bez omezení“, která do výběru zahrne všechny věkové kategorie.

 • Filtr „měsíc“ umožňuje zvolit konkrétní měsíc roku, kdy chce zájemce besedu uspořádat. Lze rovněž vybrat možnost „bez omezení“, která do výběru autorů zahrne celý kalendářní rok.

 • Filtr „profese (obor)“ umožňuje vybrat autora podle jeho tvůrčího zaměření. Tlačítko „vybrat vše“ zahrne do výběru všechny nabízené profese.

Lze rovněž zvolit možnost vyhledání konkrétního autora bez použití uvedených filtrů. K tomu slouží vyhledávací pole „Vyhledat dle příjmení autora“. V takovém případě je ovšem nutné si ověřit, zda autorovy možnosti odpovídají potřebám a možnostem pořadatele besedy.

Seznam registrovaných autorů zahrnuje rovněž základní přehled podmínek, za kterých se daný autor účastní besed.Registrace autora

Sekce Registrace autora slouží k vytvoření a správě uživatelského účtu autora.

Autor při registraci vyplní jméno a příjmení, svůj kontaktní e-mail a přístupové heslo (dvakrát za účelem ověření jeho správnosti). Pouze tato pole jsou povinná pro vytvoření registrace.

V poli „Profese/obor“ může autor zvolit své tvůrčí zaměření. Lze vybrat i několik možností. Toto pole slouží jako filtr při vyhledávání autorů konkrétních zaměření.

Pole „Medailonek“ je určeno pro stručné představení autora.

Pole „Díla“ je určeno pro seznam děl, která autor vytvořil.

Filtr „Kam-kraje“ je určen pro výběr lokalit, kam je autor ochoten na besedu cestovat. Lze zvolit i možnost „Vybrat vše“. Tento povel zaškrtne všechny kraje ČR.

Filtr „Kdy-měsíce“ je určen pro výběr měsíců, kdy autor cestuje a účastní se besed. Lze zvolit i možnost „Vybrat vše“. Tento povel zaškrtne všechny měsíce roku.

Volba „Honorované vystoupení“ nabízí možnosti „ano“ a „ne“ podle toho, zda autor požaduje za svou účast na besedě honorář. Výše honoráře je věcí dohody mezi poptávajícím subjektem a autorem.

Volba „Proplácení cestovného“ nabízí možnosti „ano“ a „ne“ podle toho, zda autor požaduje za svou účast na besedě proplacení cestovních nákladů. Výše cestovních nákladů je věcí dohody mezi poptávajícím subjektem a autorem.

Filtr „Cílové skupiny“ umožňuje ohraničit skupiny účastníků besedy podle věku. Lze vybrat jednu, několik skupin nebo všechny.

Textové pole „Jiné podmínky“ slouží k upřesnění podmínek, za kterých autor vystupuje (například zajištění ozvučení apod.).

Volba „Zasílání poptávek na e-mail“ umožňuje, aby poptávky dostával autor na adresu elektronické pošty uvedenou v registraci. To znamená, že se nemusí přihlašovat do systému, aby zkontroloval, zda přišly nové poptávky. Lze zvolit buď obecné poptávky odpovídající kritériím filtrů, nebo poptávky adresované pouze přímo autorovi, anebo zasílání poptávek na e-mail odmítnout.

Pole „Fotografie“ slouží k nahrání podobizny autora. Rozhodnutí nahrát fotografii je dobrovolné a nepodmiňuje registraci autora.

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ autor vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle příslušných nařízení a směrnic. Plné znění souhlasu je uvedeno v propojeném odkazu. Pole je povinné pro dokončení registrace a vytvoření profilu.

Zaškrtnutím pole „Souhlasím s pravidly používání Besedníku“ autor vyjadřuje souhlas s pravidly používání Besedníku. Plné znění souhlasu je uvedeno v propojeném odkazu. Pole je povinné pro dokončení registrace a vytvoření profilu.

Díle je nutné potvrdit, že registrující není robot, a kliknout na povelové tlačítku „Odeslat“. Tím je vytvořen profil.

V záhlaví profilu se pak uživateli zobrazí jeho jméno uvedené v registračním formuláři a dále příkaz „Zobrazit poptávky“, které uživatele přesměrují na přehled subjektů poptávajících besedu. Součástí záhlaví je rovněž příkaz „Odhlásit“, který uživatele odhlásí ze systému.

Svůj profil může uživatel kdykoli editovat. K tomu postačí se přihlásit k účtu, opravit, doplnit či smazat vybrané údaje a kliknout na tlačítko „Uložit změny“.

Svůj profil může uživatel kdykoli smazat. K tomu postačí se přihlásit k účtu a ve spodní části profilu zvolit příkaz „Odstranit účet“.