Uživatelská příručka

Besedník je systém umožňující propojit autory literatury a zájemce, kteří by s nimi rádi uspořádali besedu. Jde o poměrně jednoduchý systém s intuitivním ovládáním a je na úvodní straně rozdělen do dvou sekcí.Úvodní stránka

Obsahuje základní informace o Besedníku, o jeho účelu. Pod úvodním textem je odkaz na pravidla použití Besedníku a na uživatelskou příručku.

Nabízí se dvě tlačítka:

 1. Přihlášení pro knihovny / školy – určeno pro komunikaci knihoven a škol

 2. Přihlášení pro autory – určeno pro komunikaci autorůAd 1. Přihlášení pro knihovny / školy – určeno pro komunikaci knihoven a škol

Chceme besedu – vyhledávání autorů podle kritérií

Sekce Chceme besedu je určena pro školy a další instituce, které chtějí uspořádat besedu s některým ze zaregistrovaných autorů.

Autory lze vyhledávat podle kritérií nebo podle příjmení autora.

Níže na stránce se nabízí seznam registrovaných autorů bez kontaktních údajů. Seznam si tak může zobrazit i neregistrovaný uživatel.

Pokud chce zájemce oslovit konkrétního autora a dohodnout se s ním na uspořádání besedy, musí se nejprve registrovat. K tomu slouží odkaz „přihlásit se“.

Po kliknutí na „přihlásit se“ se zobrazí jednoduchý přihlašovací formulář s poli „e-mail“ a „heslo“ a odkazem na možnost registrace nového uživatele (podrobněji viz níže). Již registrovaný pořadatel besedy se po vyplnění přístupových údajů dostane do svého účtu tlačítkem „přihlásit“.

Pro případ zapomenutého hesla slouží odkaz „zapomenuté heslo“. Ten uživatele přesměruje na formulář, do něhož vyplní svůj registrační e-mail a potvrdí, že není robot. Následně se odešle e-mail, kde je potřeba potvrdit žádost kliknutím na vložený odkaz.

Pro nové uživatele, respektive pořadatele besed, je určen odkaz „registrovat se“. Po kliknutí na něj se otevře registrační formulář Registrace knihovny / školy, do něhož je třeba vyplnit následující údaje:

 • Název poptávající instituce (Například: Základní škola Mánesova)

 • Kontaktní osoba (Jméno člověka, který bude odpovídat za komunikaci s autorem)

 • E-mail (e-mail, který bude sloužit jednak ke komunikaci s autorem a jednak k přihlašování do Besedníku)

 • Heslo (Heslo pro přihlašování k účtu. Heslo se při registraci uvádí dvakrát pro ověření správnosti)

 • Telefon (telefonní spojení na osobu, která bude zajišťovat komunikaci s autorem)

 • Adresa (adresa pořádající instituce, případně místo konání besedy)

 • Lokalita – kraj (Upřesnění oblasti pro rychlou orientaci autora)

Dále je potřeba potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů a s pravidly použití Besedníku (pravidla použití osobních údajů i pravidla použití Besedníku lze zobrazit prostřednictvím odkazů vpravo.

Rovněž je potřeba potvrdit, že formulář nevyplňuje robot.

Tlačítko „Odeslat“ slouží k odeslání registračních údajů a vytvoření uživatelského účtu zájemce o besedu.

Následně je nezbytné počkat na souhlas administrátora, který ověří zadané údaje, případně vyzve k jejich doplnění. Stav schválení registrace je dostupný na stránce po přihlášení.

Po vytvoření uživatelského účtu a registraci se v záhlaví uživatelského účtu objeví název registrovaného subjektu a odkaz na „Přehled mých poptávek“, „Profil uživatele“ a „Odhlášení“.

Přehled mých poptávek“ zobrazí seznam poptávek zájemce o besedu. Seznam lze dle potřeby upravovat.

Profil uživatele“ umožňuje opravit, doplnit či smazat údaje vložené uživatelem. Uložení změny je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

Svůj profil může uživatel kdykoli smazat. K tomu postačí se přihlásit k účtu a ve spodní části profilu zvolit příkaz „Odstranit účet“.

Tlačítko „Odhlášení“ slouží k odhlášení se z uživatelského účtu.

Vyhledávání autorů podle kritérií

Ve vyhledávacím oddíle Vyhledávání autorů podle kritérií může zájemce zvolit z několika filtrů. V dolní část stránky je uveden seznam všech registrovaných autorů bez kontaktních údajů. Seznam autorů zahrnuje rovněž základní přehled podmínek, za kterých se daný autor účastní besed.

 • Filtr „v lokalitě“ nabízí přehled krajů, kde chce zájemce besedu pořádat. Filtr tak vybere pouze autory, kteří jsou ochotni do zvoleného místa cestovat. Lze také zvolit možnost „Libovolná“, čímž se rozumí území celé České republiky.

 • Filtr „pro cílovou skupinu“ nabízí deset skupin účastníků besedy rozdělené podle věku. Lze rovněž použít volbu „bez omezení“, která do výběru zahrne všechny věkové kategorie.

 • Filtr „měsíc“ umožňuje zvolit konkrétní měsíc roku, kdy chce zájemce besedu uspořádat. Lze rovněž vybrat možnost „bez omezení“, která do výběru zahrne celý kalendářní rok.

 • Filtr „profese (obor)“ umožňuje vybrat autora podle jeho tvůrčího zaměření. Tlačítko „vybrat vše“ zahrne do výběru všechny nabízené profese.

 • Filtr „žánr“ nabízí k výběru čtrnáct možných žánrů. Tlačítko „vybrat vše“ zahrne do výběru všechny nabízené žánry.

 • Filtr „online besedy“ Lze rovněž použít volbu „bez omezení“, která do výběru zahrne všechny autory.

 • Po stisknutí tlačítka Vyhledat se v dolní části stránky zobrazí seznam autorů, kteří odpovídají vybraným kritériím.

 • Při stisknutí tlačítka Poptat autora se po přihlášení dostanete k jeho kontaktním údajům.

Vyhledat dle příjmení autora

Na pravé straně stránky v poli Vyhledat dle příjmení autora lze rovněž zvolit možnost vyhledání konkrétního autora bez použití výše uvedených filtrů. Při tomto způsobu vyhledávání je ovšem nutné si ověřit, zda autorovy možnosti odpovídají potřebám a možnostem pořadatele besedy. Kontaktní údaje na autora je možné zobrazit až po přihlášení.

Po stisknutí tlačítka se objeví formulář pro odeslání poptávky:

Poptávka autora

 • Autor předvyplněno

 • Adresa konání uvedete adresu místa konání besedy

 • Kraj vyberete kraj místa konání besedy

 • Termín konání stanovíte termín

 • Cílová skupina vyberete skupinu uživatelů

 • Poznámka uvedete jakékoliv doplňující informace, dotaz apod.

 • Počet účastníků stanovíte počet účastníků besedy

 • Po vyplnění formuláře je možné poptávku odeslat a počkat na reakci autora.Ad 2. Přihlášení pro autory – určeno pro komunikaci autorů

Sekce Registrace autora slouží k vytvoření a správě autorského uživatelského účtu.

Autor, který chce umožnit uživatelům Besedníku, aby ho oslovili, se musí nejprve zaregistrovat. Při registraci vyplní jméno a příjmení, svůj kontaktní e-mail a přístupové heslo (dvojmo za účelem ověření jeho správnosti). Pouze tyto položky jsou povinné pro vytvoření účtu.

V poli „Profese (obor)“ může autor označit své tvůrčí zaměření. Lze vybrat i několik možností. Tento údaj slouží při vyhledávání k filtrování autorů dle jejich zaměření.

Pole „Medailonek“ je určeno pro stručné představení autora.

Pole „Ocenění“ vyplňuje se pouze v případě, že autor získal nějakou literární cenu či jiné ocenění.

Pole „Díla“ je určeno pro zápis děl, která autor vytvořil. Uvádí se název díla a rok prvního vydání.

Filtr „Kam-kraje“ je určen pro výběr lokalit, kam je autor ochoten na besedu cestovat. Lze zvolit i možnost „Vybrat vše“. Tento povel zaškrtne všechny kraje ČR.

Filtr „Kdy-měsíce“ je určen pro výběr měsíců, kdy autor cestuje a účastní se besed. Lze zvolit i možnost „Vybrat vše“. Tento povel zaškrtne všechny měsíce roku.

Volba „Honorované vystoupení“ nabízí možnosti „ano“ a „ne“ podle toho, zda autor požaduje za svou účast na besedě honorář. Výše honoráře je věcí dohody mezi poptávajícím subjektem a autorem.

Volba „Proplácení cestovného“ nabízí možnosti „ano“ a „ne“ podle toho, zda autor požaduje za svou účast na besedě proplacení cestovních nákladů. Výše cestovních nákladů je věcí dohody mezi poptávajícím subjektem a autorem.

Filtr „Cílové skupiny“ umožňuje vymezit účastníky besedy podle věku. Lze vybrat jednu, několik skupin nebo všechny.

Filtr „Cílové žánry“ umožňuje vymezit cílové žánry, kterým se autor věnuje. Lze vybrat jednu, několik skupin nebo všechny.

Filtr „Online besedy“ slouží k označení, zda autor je ochoten uskutečnit besedu online prostřednictvím některé komunikační platformy, např. Zoom, Teams apod.

Textové pole „Jiné podmínky“ slouží k upřesnění podmínek, za kterých autor vystupuje (například zajištění ozvučení apod.).

Volba „Zasílání poptávek na e-mail“ umožňuje, aby poptávky dostával autor na adresu elektronické pošty uvedenou při registraci. To znamená, že se nemusí přihlašovat do systému, aby zkontroloval, zda přišly nové poptávky.

Pole „Fotografie“ slouží k nahrání podobizny autora. Rozhodnutí nahrát fotografii je dobrovolné a nepodmiňuje registraci autora. Doporučujeme vložit kvalitní foto.

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ autor vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle příslušných nařízení a směrnic. Plné znění souhlasu je dostupné prostřednictvím odkazu. Souhlas je pro dokončení registrace a vytvoření profilu povinný.

Zaškrtnutím pole „Souhlasím s pravidly používání Besedníku“ autor vyjadřuje souhlas s pravidly používání Besedníku. Plné znění souhlasu je dostupné  prostřednictvím odkazu. Souhlas je pro dokončení registrace a vytvoření profilu povinný.

Rovněž je nutné potvrdit, že formulář nevyplňuje robot, a kliknout na povelové tlačítko „Odeslat“. Tím je vytvořen profil.

Následně je nezbytné počkat na souhlas administrátora, který ověří zadané údaje, případně vyzve k jejich doplnění. Stav schválení registrace je dostupný na stránce po přihlášení.

Potom je možné se přihlásit. V záhlaví profilu se uživateli zobrazí jeho jméno uvedené v registračním formuláři a dále příkaz „Zobrazit poptávky“, které uživatele přesměrují na přehled subjektů poptávajících besedu. Součástí záhlaví je rovněž příkaz „Odhlásit“, který uživatele odhlásí ze systému.

Svůj profil může uživatel kdykoli editovat. K tomu postačí se přihlásit k účtu, opravit, doplnit či smazat vybrané údaje a kliknout na tlačítko „Uložit změny“.

Svůj profil může uživatel kdykoli smazat. K tomu postačí se přihlásit k účtu a ve spodní části profilu zvolit příkaz „Odstranit účet“.

Pokud některá knihovna nebo škola vyplní poptávku na besedu, autor obdrží emailem zprávu s tímto obsahem:

Předmětem emailu: Nová poptávka autora – Besedník

Text zprávy:

Dobrý den,

máme zájem o setkání nebo besedu s autorem.

Přehled všech Vašich poptávek najdete na Besedníku: https://besednik.cz/

Název poptávající instituce:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Adresa konání:

Kraj:

Termín konání: datum, hodina

Poznámka:

Počet účastníků: